Hội thảo quốc tế về nhiệm vụ và vai trò của Đoàn Luật sư

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Tại Hà Nội, Đại sứ quán Đan Mạch và Đại sứ quán Thụy Điển phối hợp Bộ Tư pháp nước ta vừa tổ chức hội thảo "Nhiệm vụ và vai trò của Đoàn Luật sư".

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134546&sub=67&top=40