Hội thảo khoa học “Văn học, nghệ thuật trong cơ chế thị trường và hội nhập”

    Báo Nhân Dân
    7 đăng lạiGốc

    NDĐT- Chiều nay, 14-11, tại Tp Hồ Chí Minh, Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương đã tổ chức họp báo về Hội thảo khoa học “Văn học, nghệ thuật trong cơ chế thị trường và hội nhập”.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134998&sub=134&top=43