Hội nhập càng sâu, biến động càng nhanh; điều hành kinh tế chưa theo kịp

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Bên lề kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao đổi với báo chí về toàn cảnh bức tranh kinh tế - xã hội nước ta năm 2007 cũng như những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác quản lý, điều hành của Chính phủ

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2007/10/127654