Hội nghị thượng đỉnh diễn đàn châu Phi-Ấn Độ

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 8/4, Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ - Châu Phi lần đầu tiên đã khai mạc tại Niu Đêli nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác giữa hai bên.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/244283/Default.aspx