Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 4 thành công rực rỡ

  Tạp chí Kinh tế Môi trường
  131 liên quanGốcHà Nội

  Ngày 9/9 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 4, khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

  Trong khuôn khổ hội nghị có hội thảo “Đề cao trách nhiệm của đội ngũ trí thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hội trí thức”. Đến dự hội nghị có đại diện các Ban Đảng, Chính phủ cùng 142 ủy viên hội đồng Trung ương khóa 4.

   Quang cảnh hội nghị.

  Quang cảnh hội nghị.

  Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đóng vị trí, vai trò là trung tâm, hạt nhân của sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tập hợp được đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước, đã có 153 hội thành viên gồm 63 Liên hiệp Hội địa phương và 90 Hội ngành toàn quốc, 596 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc. Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam luôn mang trên mình nhiệt huyết cách mạng, khát vọng vươn lên, đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực, là quốc sách hàng đầu để phát triển đất nước; phát triển đất nước phải dựa và bằng khoa học và công nghệ.

   Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu khai mạc hội nghị.

  Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu khai mạc hội nghị.

  Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng cho biết, mục đích của cuộc hội thảo cũng là nhiệm vụ mà Ban Tuyên giáo Trung ương giao cho Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện để tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Bộ Chính trị về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nướcvàchuẩn bị cho nghị quyết mới về công tác trí thức.

   Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm UBKT Liên hiệp Hội Việt Nam Phạm Quang Thao phát biểu.

  Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm UBKT Liên hiệp Hội Việt Nam Phạm Quang Thao phát biểu.

  Hội nghị đã nghe Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm UBKT Liên hiệp Hội Việt Nam Phạm Quang Thao thay mặt Thường trực Liên hiệp Hội Việt Nam báo cáo công tác quy hoạch nhân sự khóa VIII và khóa IX; giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII; thực hiện quy trình thủ tục kết nạp hội thành viên Liên hiệp Hội Việt Nam.

  Ngay sau khi hội nghị thực hiện các nội dung của Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 4, khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, các đại biểu đã tham dự hội thảo chuyên đề thảo “Đề cao trách nhiệm của đội ngũ trí thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hội trí thức”.

  Tại hội thảo, các đại biểu đã nêu bật được vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của trí thức Liên hiệp Hội Việt Nam; nhận định những tồn tại, hạn chế trong hoạt động; đề xuất, kiến nghị các cơ chế, chính sách phát huy vai trò và trách nhiệm của đội ngũ trí thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Hội trí thức trong thời gian tới nhằm góp phần vào xây dựng và phát triển đất nước. PGS.TS Trương Mạnh Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cũng đã có bài tham luận tại hội thảo.

   PGS.TS Trương Mạnh Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

  PGS.TS Trương Mạnh Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

  Trước thực tế không đủ nguồn tài chính để chi trả việc khen thưởng (dù là rất khiêm tốn) đối với cá nhân, tập thể trí thức có thành tích trong xây dựng và bảo vệ đất nước; có sự bất bình đẳng về mức thưởng so với chất lượng giải thưởngcủa một số giải thưởng (do không sử dụng ngân sách nhà nước)... Nguyên Phó Chủ tịch kiêm TTK Liên hiệp Hội Việt Nam Phạm Văn Tân đề nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, điều chỉnh lại các mức thưởng tương xứng với các hình thức khen thưởng, tránh tình trạng việc đãi ngộ chỉ mang tính hình thức không có nhiều tác dụng động viên, khích lệ người được khen thưởng. Ông cũng đề xuất quy định thống nhất mức đãi ngộ bằng vật chất đối với các loại hình giải thưởng trên cơ sở chất lượng và tầm ảnh hưởng của các giải thưởng...

   Nguyên Phó Chủ tịch kiêm TTK Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VII Phạm Văn Tân phát biểu tham luận.

  Nguyên Phó Chủ tịch kiêm TTK Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VII Phạm Văn Tân phát biểu tham luận.

  Kết luận hội thảo, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng bày tỏ hoan nghênh các ý kiến đóng góp thẳng thắn, khách quan nhằm góp phần giúp các cơ quan hoạch định chính sách tổng kết và chuẩn bị cho nghị quyết mới về công tác trí thức.

  Linh Chi

  Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/hoi-nghi-hoi-dong-trung-uong-lien-hiep-hoi-viet-nam-lan-thu-4-thanh-cong-ruc-ro-70938.html