Hội nghị điện gió Việt Nam 2022: Cơ hội thúc đẩy phát triển điện gió

Là sự kiện do Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tổ chức thường niên từ năm 2018 tới nay, Hội nghị Điện gió Việt Nam (VWP) 2022 diễn ra trong 2 ngày 1 và 2/12 tại Hà Nội, với mục tiêu thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, tạo điều kiện để Chính phủ và ngành điện gió thảo luận về các vấn đề cấp bách xung việc phát triển năng lượng gió ở Việt Nam.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hoi-nghi-dien-gio-viet-nam-2022-co-hoi-thuc-day-phat-trien-dien-gio-post727914.html