Hội nghị cấp cao Quốc hội Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ nhất thành công tốt đẹp

Chiều 6/12/2023, tại Viêng Chăn, Lào, đã diễn ra Phiên toàn thể thứ hai và Lễ bế mạc Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ nhất.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/hoi-nghi-cap-cao-quoc-hoi-campuchia-lao-viet-nam-lan-thu-nhat-thanh-cong-tot-dp-103748.htm