Hội nghị cấp cao GCC hoan nghênh các đề xuất hợp tác của Tổng thống I-ran

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Ngày 4-12, lãnh đạo các nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), đang họp hội nghị cấp cao thường niên lần thứ 28 tại Đô-ha (Ca-ta), đã hoan nghênh những đề xuất do Tổng thống I-ran Ma-mút A-ma-đi-nê-giát  đưa  ra  tại hội nghị.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/152412