Hội nghị AUNILO lần thứ 5

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Ngày 6/11/2008, ĐH Quốc Gia TP.HCM đã tổ chức hội nghị Ủy Ban Hoạt Động Trực Tuyến Liên Thư Viện Mạng Đại Học ASEAN (AUNILO).

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12045&chnlid=15&t=pcolarticle