Hội đồng Anh phát động cuộc thi ảnh về biến đổi khí hậu

    Báo VTC News
    Gốc

    Hội đồng Anh vừa phát động cuộc thi ảnh về biến đổi khí hậu mang tên “Biến đổi khí hậu - Góp bàn tay nhỏ bé”, với thời hạn nộp bài thi từ ngày 21/3 đến 4/4.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/240008/Default.aspx