Học và làm theo gương Bác Hồ càng phải phấn đấu rèn luyện hơn

    Gốc

    ND - Đó là câu chuyện của ông Lê Duy Hùng, 58 tuổi, ở thôn Đại Thiện, xã Hàm Hiệp (Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận).

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119531&sub=50&top=37