Học tập và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước

  78 liên quanGốc

  Chiều 14/10, Đảng bộ Cục Viễn thông và Cơ yếu (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc'.

  Hội nghị nhằm triển khai nghiêm túc Hướng dẫn số 16 ngày 27/7/2021 của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 58 của Đảng ủy Công an Trung ương. Thông qua Hội nghị quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Cục nâng cao nhận thức về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời giúp mỗi cán bộ, đảng viên hiểu rõ nghĩa vụ của tập thể, cá nhân trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

  GS. Hoàng Chí Bảo quán triệt những nội dung trọng yếu của Chuyên đề toàn khóa.

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tá Đặng Tuấn Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu nhấn mạnh: Việc học tập Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng, Phong trào “CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

  CBCS tham dự Hội nghị quán triệt chuyên đề toàn khóa.

  GS Hoàng Chí Bảo cùng các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại Hội nghị.

  Tại Hội nghị, toàn thể các cán bộ đảng viên Cục Viễn thông và Cơ yếu đã được nghe GS. Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài, nhân lực quán triệt những nội dung chủ yếu của chuyên đề toàn khóa.

  Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/hoc-tap-va-lam-theo-bac-ve-y-chi-tu-luc-tu-cuong-khat-vong-phat-trien-dat-nuoc-i631441/