Học cách "sống chung" với nóng giận

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Có vô số những sự việc đau lòng xảy ra trong cơn tức giận, có những chuyện người chứng kiến không thể tin vào mắt mình. Thậm chí cả người trong cuộc cũng không thể hiểu nổi vì sao lúc đó mình lại làm như thế.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=88575