Hoạt động ngân hàng trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đảm bảo an toàn, hiệu quả

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ngân hàng Đồng Tháp Quý I năm 2023.

Tại hội nghị, ông Vương Trí Phong - Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đã thông tin về kết quả hoạt động ngân hàng năm 2022, tháng 1/2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý I và cả năm 2023. Đến ngày 31/12/2022, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 61.620 tỷ đồng, so với cuối năm 2021 tăng 6.854 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 12,52%, vượt kế hoạch đề ra năm 2022 (12%). Dư nợ cho vay đạt 94.228 tỷ đồng, so với cuối năm 2021 tăng 13.932 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 17,35%, vượt cao so với kế hoạch đề ra năm 2022 (11%) đây là mức tăng trưởng tín dụng cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

Nợ xấu được kiểm soát chiếm 0,51%/tổng dư nợ. Tăng trưởng tín dụng hướng vào phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh theo mục tiêu, định hướng của ngành, địa phương, các lĩnh vực trọng điểm của tỉnh (thủy sản, lúa gạo) luôn có mức tăng trưởng mạnh.

Riêng chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất 2%/năm tiếp tục được các chi nhánh ngân hàng thương mại tích cực triển khai và đạt được một số kết quả khả quan. Đến 31/1/2023, thực hiện hỗ trợ lãi suất cho 20 khách hàng với dư nợ 717 tỷ đồng, chủ yếu thuộc nhóm ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp chế biến, chế tạo, số tiền lãi hỗ trợ là 1,2 tỷ đồng. Hoạt động ngân hàng trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đảm bảo an toàn, hiệu quả, hoạt động các ATM an toàn, thông suốt, phục vụ kịp thời nhu cầu thanh toán và chi tiêu của người dân.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vương Trí Phong chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn bắt tay ngay vào triển khai nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2023 ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán; tích cực triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên; đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn; xem xét điều chỉnh giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, có giải pháp đồng hành, chia sẻ khó khăn với khách hàng; chú trọng triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%/năm theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ minh bạch, đúng đối tượng; đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng; đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng trên địa bàn; nghiên cứu cho vay các dự án theo Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2023 của Tỉnh; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm; nắm bắt thông tin để giải quyết kịp thời những vấn đề dư luận quan tâm.

HOÀNG LÂM

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/kinh-te/hoat-dong-ngan-hang-truoc-trong-va-sau-ky-nghi-tet-nguyen-dan-dam-bao-an-toan-hieu-qua-111436.aspx