Hoàn trả thuế thu nhập cá nhân được giãn nộp

    Báo Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    NDĐT - Chậm nhất đến ngày làm việc cuối cùng của tháng 2-2009, các đơn vị chi trả thu nhập phải hoàn trả cho các cá nhân thuộc diện được giãn nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) số tiền thuế TNCN đã tạm khấu trừ nhưng chưa nộp ngân sách Nhà nước.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141527&sub=127&top=39