Hoàn thành đấu thầu 15/17 gói thầu lắp đặt thiết bị cho các công trình hạ tầng xã hội khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn

  Báo Đồng Nai
  102 liên quanGốc

  Theo UBND tỉnh, tính đến đầu tháng 10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã hoàn thành đấu thầu đối với 15 gói thầu lắp đặt thiết bị cho các công trình hạ tầng xã hội tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

  Đối với việc lắp đặt thiết bị cho các công trình hạ tầng xã hội tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, sẽ có tất cả 17 gói thầu lắp đặt các thiết bị cho 11 công trình. Tổng mức đầu tư của 17 gói thầu này là hơn 56 tỷ đồng.

  Việc đấu thầu đối với các gói thầu còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo tiến độ lắp đặt hoàn thiện với các gói thầu xây dựng.

  Lê Văn

  Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202210/hoan-thanh-dau-thau-1517-goi-thau-lap-dat-thiet-bi-cho-cac-cong-trinh-ha-tang-xa-hoi-khu-tai-dinh-cu-loc-an-binh-son-3139907/