Hoàn thành 19/22 tiêu chí xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu

Thông tin với PV An ninh Thủ đô, Trung tá Phạm Văn Trọng - Trưởng Công an phường Mộ Lao, quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đến thời điểm này, đơn vị đã hoàn thành 19/22 tiêu chí xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và VMĐT.

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”, Công an phường Mộ Lao đã chủ động triển khai các văn bản chỉ đạo của CATP Hà Nội và CAQ Hà Đông; đồng thời báo cáo Đảng ủy, UBND phường để tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền cơ sở trong việc thực hiện chủ trương xây dựng Công an phường điển hình kiểu mẫu.

Chiến sỹ CAP Mộ Lao gắn tờ rơi vận động người dân không dừng đỗ xe nơi không có người trông giữ

Chiến sỹ CAP Mộ Lao gắn tờ rơi vận động người dân không dừng đỗ xe nơi không có người trông giữ

Công an phường cũng chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các chi bộ, tổ dân phố phối hợp với Công an phường thực hiện hiệu quả 22 tiêu chí xây dựng “Công an phường điển hình kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” thông qua các hoạt động như phối hợp tuyên truyền, xây dựng mô hình phong trào, tổ chức các hoạt động hướng đến ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

“Đến thời điểm này, đơn vị đã đủ định biên ở các vị trị; và đã đượcCAQ trang cấp theo đúng quy định về tài sản, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện phục vụ cán bộ, chiến sỹ làm việc và sinh hoạt”, Trung tá Phạm Văn Trọng cho biết, và thông tin, những tháng đầu năm 2023, Công an phường đã kéo giảm 6% tội phạm về trật tự xã hội; địa bàn không có tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội; không xảy ra các vụ việc phức tạp về tài nguyên, môi trường, an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Nhiều tín hiệu tích cực khác được ghi nhận ở địa bàn phường Mộ Lao: số người nghiện ma túy giảm 20%so với năm 2022; không phát sinh thêm người nghiện mới; bắt thành công 2 đối tượng truy nã, tăng20% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, Công an phường tham mưu UBND phường, các đơn vị, ban, ngành liên quan thường xuyên xây dựng các phương án, sắp xếp trật tự đô thị, giữ gìn cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường trên từng tuyến phố thuộc địa bàn phường. Duy trì công tác giải quyết TTCC và TTĐT trên địa bàn; phối hợp với 17 Tổ dân phố làm tốt công tác giải quyết TTCC và TTĐT trên địa bàn phường, lắp đặt biển thông báo tại tuyến phố văn minh Nguyễn Văn Lộc.

Thời gian qua, Công an phường đã tham mưu UBND phường triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường; thành lập 21 tổ liên gia PCCC và 31 điểm PCCC công cộng...

Theo chỉ huy Công an phường Mộ Lao, quá trình thực hiện Kế hoạch xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”, Công an phường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, BCH Công an quận cùng các đội nghiệp vụ, cũng như sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn. Đây là động lực quan trọng để Công an phường quyết tâm xây dựng, hoàn thành các tiêu chí xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” năm 2023, khắc phục khó khăn hoàn thành các tiêu chí khó.

Đến thời điểm này, trong công tác chuyên môn, Công an phường Mộ Lao tỷ lệ hoàn thành và xếp hạng thực hiện chỉ tiêu xếp thứ 5/17 đơn vị Công an phường đạt 90%; thực hiện tốt các chỉ tiêu được giao nằm trong tốp dẫn đầu trong 17 phường; qua đó phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu còn lại trong những tháng cuối năm.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hoan-thanh-1922-tieu-chi-xay-dung-cong-an-phuong-dien-hinh-kieu-mau-post550387.antd