Hoàn tất dự án xác định ranh mép bờ cao sông Sài Gòn

    Gốc

    Ngày 13-11, lãnh đạo Khu Đường sông TPHCM cho biết: Về cơ bản, khu đã hoàn tất dự án xác định ranh mép bờ cao của sông Sài Gòn (chi phí thực hiện hơn 200 triệu đồng). Hiện nay, chủ đầu tư đang hoàn chỉnh một số thủ tục để báo cáo Sở GTCC, sau đó báo cáo cho UBND TPHCM.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/moitruongdothi/2007/11/130717