Hoàn tất ban hành văn bản hướng dẫn 3 chương trình mục tiêu quốc gia trong tháng 8

Trước ngày 15/8, các Bộ ngành phải hoàn tất việc ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn còn lại để các địa phương có căn cứ triển khai giải ngân trên 34.000 tỷ đồng của 3 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trong năm 2022.

Ngày 29/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021-2025 với các địa phương về kết quả thực hiện các chương trình MTQG 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm.

33 địa phương trên cả nước đã hoàn thành việc giao kế hoạch vốn của chương trình MTQG

3 chương trình MTQG được thực hiện trong giai đoạn này gồm: Xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025, dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan và địa phương thực hiện.

Cụ thể, tổng số vốn đã giao đạt gần 92.058 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2015, chiếm 92,06% tổng vốn cho các địa phương. Theo đó, giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 là trên 34.000 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, đạt 100% kế hoạch vốn năm 2022.

Báo cáo từ các địa phương cho thấy, đến hết ngày 26/7, 33/52 địa phương đã trình Hội đồng Nhân dân (HĐND) cấp tỉnh thông qua nghị quyết phân bổ vốn ngân sách Trung ương, trong đó có 22 địa phương đã hoàn thành việc giao kế hoạch vốn; 7/52 địa phương đang trình HĐND cấp tỉnh; 12/52 địa phương còn lại đang trong quá trình xây dựng nghị quyết trình HĐND cấp tỉnh.

Các bộ, cơ quan và địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương đã chỉ đạo tập trung xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật, hệ thống cơ chế, chính sách khung để thực hiện các chương trình MTQG.

Phát biểu gợi ý thảo luận, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG đoạn 2021-2025 nêu rõ, việc thực hiện 3 chương trình MTQG còn chậm, vì thế các đại biểu cần tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy nhanh việc thực hiện các chương trình MTQG.

Hoàn tất việc ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn giải ngân nguồn vốn trước 15/8

Sau quá trình thảo luận, kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đặt ra thời hạn cuối cùng là ngày 15/8, các bộ, ngành phải hoàn tất việc ban hành, hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn còn lại để các địa phương có căn cứ triển khai giải ngân trên 34.000 tỷ đồng của 3 chương trình MTQG trong năm 2022.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Bộ KH&ĐT phối hợp với Bộ Tài chính thúc đẩy việc giải ngân nguồn vốn của các chương trình MTQG. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Bộ KH&ĐT phối hợp với Bộ Tài chính thúc đẩy việc giải ngân nguồn vốn của các chương trình MTQG. Ảnh: VGP

Hiện còn 30 văn bản hướng dẫn đang chờ ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành của các bộ, ngành như Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Công Thương, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Xây dựng, Nội vụ, Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ… để hướng dẫn thực hiện các tiểu dự án, dự án thành phần của các chương trình.

Trước đó, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành phải hoàn thiện và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình MTQG trong tháng 7/2022.

Với các địa phương, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhanh chóng hoàn tất để trình HĐND sớm phê duyệt các nghị quyết liên quan đến việc thực hiện các chương trình MTQG, trong đó có nghị quyết phân bổ vốn cho các chương trình MTQG. Hiện vẫn còn trên 10 địa phương chưa phê duyệt nghị quyết này.

“Các địa phương phải hạ quyết tâm giải ngân hết số vốn đã được phân bổ cho các chương trình trong năm nay, không để kéo dài nhiệm vụ giải ngân sang năm 2023”

Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh

Đến thời điểm này, đã có 59/63 tỉnh, thành phố có quyết định kiện toàn hoặc thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh các chương trình MTQG. Phó Thủ tướng yêu cầu 4 địa phương còn lại phải nhanh chóng kiện toàn, hoặc thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh để tổ chức triển khai thống nhất, hiệu quả do cả 3 chương trình MTQG đều phân cấp rất mạnh cho các địa phương.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh giao Bộ KH&ĐT phối hợp với Bộ Tài chính thúc đẩy việc giải ngân nguồn vốn của các chương trình MTQG, góp phần đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, mang lại những lợi ích trực tiếp cho người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bộ KH&ĐT phối hợp cùng các bộ, ngành rà soát lại những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thẩm quyền quy định trong Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế, quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các địa phương để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bình An

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/hoan-tat-ban-hanh-van-ban-huong-dan-3-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-trong-thang-8-post9367.html