Hoàn Cầu đòi Trung Quốc chuẩn bị chiến tranh “hất cẳng” Mỹ

VietTimes
Gốc

Ngày 11/11, tờ báo dân tộc chủ nghĩa khét tiếng Trung Quốc là Hoàn Cầu đăng bài “Cường quốc dịch chuyển quyền lực, Trung Quốc cần chuẩn bị chiến tranh”, phân tích lộ trình chiến lược Trung Quốc có thể áp dụng để hất cẳng Mỹ và trở thành bá chủ thế giới.

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/dia-chinh-tri/hoan-cau-doi-trung-quoc-chuan-bi-chien-tranh-hat-cang-my-24642.html