Họa sĩ Cốp, người ham chơi

    Gốc

    Họa sĩ Hoàng Đặng, bút danh Cốp, Đan, là cộng tác viên thân thiết của Báo NLĐ vừa đoạt giải ba cuộc thi “Giải biếm họa báo chí lần 1”

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/220308.asp