Hòa Bình chú trọng phát triển vùng động lực

  Chính Phủ
  Gốc

  (Chinhphu.vn) – Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của vùng động lực tỉnh Hòa Bình đạt tối thiểu 15%, cơ cấu kinh tế năm 2015: nông nghiệp giảm còn từ 12 - 15%, công nghiệp- dịch vụ đạt trên 85 - 88%.

  TP Hòa Bình

  Đây là mục tiêu được tỉnh Hòa Bình đưa ra trong phương hướng, giải pháp chủ yếu phát triển vùng động lực tỉnh Hòa Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

  Vùng động lực của tỉnh được xác định là trục trung tâm dọc quốc lộ 6, đường cao tốc Hòa Lạc- thành phố Hòa Bình, lấy thành phố Hòa Bình làm hạt nhân. Dải hành lang tiếp giáp với Hà Nội dọc theo đường Hồ Chí Minh (thuộc phía bắc huyện Kỳ Sơn và dọc theo huyện Lương Sơn đến bắc huyện Lạc Thủy), lấy huyện Lương Sơn làm hạt nhân.

  Hòa Bình cũng xác định những nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, kết cấu hạ tầng, phát triển văn hóa- xã hội, công tác quy hoạch, các lĩnh vực ưu tiên đầu tư… xây dựng vùng động lực làm đầu tàu, có sức lan tỏa của các vùng khác trong tỉnh phát triển kinh tế - xã hội.

  Theo tỉnh Hòa Bình, việc phát triển vùng động lực nhằm góp phần đẩy nhanh quá trình thực hiện và đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh trong kế hoạch trung, dài hạn là : Xây dựng tỉnh Hòa Bình có bước phát triển ngang với mức trung bình của cả nước và cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020. Nền kinh tế đi lên từ phát triển công nghiệp tiên tiến và dịch vụ, có nền nông nghiệp, nông thôn phát triển, thân thiện với môi trường, gắn liền với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

  Lê Chung

  Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/hoa-binh-chu-trong-phat-trien-vung-dong-luc/201111/102766.vgp