Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin cho doanh nghiệp

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND -Tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội thảo hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển hơn 100 doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tỉnh đã tham gia hội thảo.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124590&sub=76&top=41