Hình tượng con rồng của đất Thăng Long

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hình tượng con rồng có ở nhiều nước trên thế giới. Ở Việt Nam được gọi là rồng, ở Trung Quốc gọi là Lung, ở Ấn Độ gọi là Makana và ở La Mã cổ đại gọi là Đracô. Trong văn hóa phương Tây, rồng là con quái vật gieo tai họa, làm những điều độc ác.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=45095