Hiểu thêm về một người Anh hùng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND – Những câu chuyện được kể lại bởi những người đồng đội cũ càng làm chúng ta hiểu thêm về cuộc đời của Anh hùng - liệt sĩ Đào Phúc Lộc - người đặt nền móng cho sự ra đời của ngành tình báo quân sự Việt Nam.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=133111&sub=50&top=37