Hiệu quả ứng dụng hệ thống đo thân nhiệt không tiếp xúc

Nhiều nghiên cứu cho thấy, trong dịch SARS 2003, việc áp dụng các phương pháp đo nhiệt không tiếp xúc đã góp phần không nhỏ để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh này. Nhờ đó, dịch SARS đã không trở thành thảm họa toàn cầu. Hi vọng trong dịch Covid-19, giải pháp này có thể ứng dụng rộng rãi để giảm thiểu sự lây lan.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/hieu-qua-ung-dung-he-thong-do-than-nhiet-khong-tiep-xuc