Hiệu quả từ mô hình Tổ sản xuất đặc thù 100% công nhân là người dân tộc thiểu số

Tạp chí Công thương
Gốc

Từ tháng 3/2023, Công ty Than Dương Huy đã thành lập các Tổ sản xuất đặc thù 100% công nhân là người dân tộc thiểu số tại Phân xưởng Đào lò 2 và Đào lò 5.

Chủ tịch Công đoàn Công ty Than Dương Huy trò chuyện với anh em công nhân người dân tộc thiểu số

Chủ tịch Công đoàn Công ty Than Dương Huy trò chuyện với anh em công nhân người dân tộc thiểu số

Sau 3 tháng hoạt động, đến nay, các Tổ sản xuất đặc thù đã đạt nhiều kết quả tích cực, hoàn thành sản lượng và năng suất theo kế hoạch được giao, không để xảy ra sự cố, tai nạn lao động về người và thiết bị, ngày công và thu nhập của người lao động ổn định và đạt ở mức cao hơn từ 20-30% định mức giao khoán, lương bình quân từ 937.000 ÷1.148.000 đồng/người/công.

Công đoàn Công ty tặng quà, động viên CNLĐ Tổ đặc thù Phân xưởng Đào lò 5

Để kịp thời động viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động, giải quyết các vướng mắc tồn tại nếu có và có phương án điều chỉnh hợp lý trong thời gian tới, Chủ tịch Công đoàn Công ty Đào Trung Huy vừa cùng thường trực Công đoàn và các phòng chuyên môn đã đi kiểm tra sản xuất, thăm và tặng quà công nhân Tổ sản xuất đặc thù tại lò chợ 8-1A/KĐB (PX Đào lò 5) và lò DVVT 7-4/ V7 - Khu Nam (PX Đào lò 2).

Tặng quà, động viên CNLĐ Tổ đặc thù Phân xưởng Đào lò 2

Từ hiệu quả rõ nét của 2 Tổ sản xuất đặc thù trên, Công ty sẽ tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình này ở các đơn vị khác có điều kiện phù hợp.

Với rất nhiều giải pháp hiệu quả trong sản xuất cùng với sự chăm lo chu đáo đời sống người lao động, Đảng ủy, Giám đốc, Công đoàn Công ty Than Dương Huy đang tích cực chuẩn bị nguồn nhân lực ổn định, có chất lượng cao đáp ứng mục tiêu CGH, HĐH sản xuất để trở thành một mỏ than hầm lò Xanh - Sạch - Đẹp - Hiệu quả.

Hương Giang

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/hieu-qua-tu-mo-hinh-to-san-xuat-dac-thu-100-cong-nhan-la-nguoi-dan-toc-thieu-so-106541.htm