Hiệu quả từ dự án giúp người cao tuổi Việt Nam sống vui, sống khỏe

Sau hơn 3 năm triển khai (2021 - 2024), Dự án 'Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi tại Việt Nam' (VIE071) do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Quỹ Phát triển Xã hội Nhật Bản, ủy thác qua Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, được triển khai tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận. Dự án sau khi đưa vào hoạt động đã tăng cường sự tham gia của người cao tuổi trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tăng nhu nhập…, từ đó nhanh chóng thích ứng với xu hướng già hóa dân số, đồng thời sống vui, sống khỏe, hạnh phúc.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/hieu-qua-tu-du-an-giup-nguoi-cao-tuoi-viet-nam-song-vui-song-khoe-122212.htm