Hiệu quả công tác thi hành án dân sự: Nhìn từ các đợt thi đua cao điểm

  1691 liên quanGốc

  Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2021), các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) địa phưng đã tích cực đẩy mạnh các đợt thi đua cao điểm giải quyết án,góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

  Chấp hành viên Chi cục THADS TP Bắc Ninh áp dụng nhiều biện pháp trong công tác giải quyết án.

  Hòa chung không khí thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống, Cục THADS tỉnh Bến Tre đã tích cực chỉ đạo triển khai đợt thi đua cao điểm THADS. Theo đó, để đảm bảo và quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2021, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các Phòng chuyên môn, Chi cục THADS các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp thi hành án, thi đua thi hành án. Cụ thể, tập trung rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ về thi hành án chưa hoàn thành, nhất là chỉ tiêu về việc, kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với các việc án giao tài sản theo án tuyên, giao tài sản bán đấu giá thành, án tín dụng, ngân hàng, án có giá trị thi hành lớn, án có điều kiện mà chưa thi hành xong; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nắm bắt tiến độ giải quyết án của các Chấp hành viên; động viên, khen thưởng kịp thời đối với các Chấp hành viên, công chức thi hành án hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân nhằm giải quyết triệt để các khiếu nại, tố cáo vượt cấp... Nhờ đó, kết quả thi hành án dân sự 9 tháng đầu năm toàn tỉnh đạt được kết quả khả quan: thụ lý 16.623 việc, 1.678 tỷ đồng; trong số có điều kiện đã thi hành xong đạt tỷ lệ 62,97% về việc, 40,01% về tiền.

  Trong 9 tháng đầu năm, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức về biên chế, lượng việc phải thi hành, tuy nhiên công tác THADS của tỉnh Tây Ninh đã đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, đã thi hành xong 10.274 việc trong số có điều kiện thi hành, đạt 57,44 %, tăng 2,18% so với cùng kỳ. Về tiền đã thi hành xong 377.238.081.000 đồng trong số có điều kiện, đạt 24,85%, tăng 1,5% so với cùng kỳ.

  Để có được kết quả trên, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã chủ động đề ra các giải pháp cụ thể, quyết liệt, đồng bộ, mang tính đột phá, phù hợp với tình hình của đơn vị. Cụ thể, thực hiện nghiêm công tác xác minh, phân loại án, chỉ đạo quyết liệt thi hành dứt điểm những việc có điều kiện thi hành; tiến hành rà soát, lập danh sách các vụ việc thi hành án tồn đọng kéo dài trên 3 năm. Tự kiểm tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí tạm ứng cưỡng chế tại các đơn vị, trong đó tập trung kiểm tra các khoản tạm ứng kinh phí cưỡng chế khi có sự bàn giao hồ sơ, công việc giữa các Chấp hành viên. Thực hiện rà soát, xử lý và phân loại các vụ việc thi hành án có thu tiền của phạm nhân do trại giam, trại tạm giam chuyển đến Cục THADS đã chuyển cho các Chi cục THADS, có báo cáo kết quả về Cục. Đôn đốc thực hiện quyết liệt việc xử lý tiền, tang vật tồn đọng nhằm xử lý dứt điểm các khoản tiền thu được đang còn tồn phải quản lý tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng cũng như tang vật tồn tại kho vật chứng nhiều năm về trước. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động THADS, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan THADS thực hiện nhiệm vụ…

  Trên cơ sở phong trào thi đua do Tổng cục THADS phát động, Cục THADS Quảng Nam đã kịp thời phát động các phong trào thi đua, tạo động lực mạnh mẽ nhằm động viên, khuyến khích công chức và người lao động tiếp tục phấn đấu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Nhờ sự sự nỗ lực, cố gắng của công chức, người lao động, kết quả THADS trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trên các mặt công tác, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự của địa phương. Cụ thể, 9 tháng đầu năm, các cơ quan THADS của tỉnh đã thi hành xong 4.749 việc trong số có điều kiện, đạt tỉ lệ 69,6%, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2020. Về tiền, trong số có điều kiện đã thi hành xong 1.001.181.214.000 đồng, đạt tỉ lệ 64,6%, tăng 55,1% so với cùng kỳ năm 2020, vượt chỉ tiêu của Tổng cục giao.

  Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, bên cạnh các giải pháp về chuyên môn nghiệp vụ, Cục THADS Quảng Nam cũng kiến nghị các cấp ủy đảng, chính quyền cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của cơ quan THADS các cấp, gắn công tác THADS với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự ở từng địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm bản án có hiệu lực phải được chấp hành nghiêm chỉnh.

  Còn tại Bắc Giang, các cơ quan THADS cũng đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua thi hành án, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Với sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, toàn ngành đã tập trung thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm công tác, khắc phục tình trạng “đầu năm thong dong, cuối năm vất vả”. Nhờ đó, trong số có điều kiện thi hành, toàn tỉnh đã giải quyết xong 5.880 việc, tương ứng 241.561.387.000 đồng, đạt 70,23% về việc và 32,42% về tiền (giảm 4,57% về việc nhưng tăng 1,96% về tiền so với cùng kỳ năm 2020). Đã thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế được 35/57 việc, tương ứng 2.326.886.000 đồng, đạt tỷ lệ 61,4% về việc, 60% về tiền, vượt 1,4% về việc so với chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 96/2019/QH14. Các mặt công tác khác tiếp tục có nhiều chuyển biến. Trong 3 tháng cuối năm 2021, các cơ quan THADS Bắc Giang sẽ tập trung tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết những vụ việc có giá trị lớn, phức tạp; nâng cao hiệu quả của công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về THADS trong nhân dân; giải quyết dứt điểm đối với các khoản tiền tạm thu, tạm ứng án phí, vật chứng tồn đọng lâu năm tại cơ quan THADS…

  Lê Hồng

  Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/hieu-qua-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-nhin-tu-cac-dot-thi-dua-cao-diem-post403592.html