Hiệu chỉnh cửa chính theo ngũ hành

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Năng lượng xấu ở cửa trước có thể là do sự xung khắc của ngũ hành. Ngũ hành có chu kỳ tương sinh và tương khắc.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=33&NewsId=57799