“Hiện tượng Bố Trạch” trong quản lý các chương trình dân sinh

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Từ nhiều năm qua, Bố Trạch  (Quảng Bình) là địa phương tạo được sự bứt phá rõ rệt nhất về mọi mặt. Đặc biệt, có những phong trào không chỉ dẫn đầu toàn tỉnh mà cả toàn quốc. Việc Bố Trạch tiếp tục “đi tắt đón đầu” những chương trình thực sự vì dân, chúng tôi xin mạnh dạn gọi đó là một “hiện tượng” trong quản lý.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=121121&sub=50&top=37