Hiện tượng Biến mất dòng "Hide protectec operating system file"

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Máy của tôi khi vào My computer, trên menu chọn Tools -> Folder options, ở thẻ View không thấy xuất hiện dòng "Hide protectec operating system file". Xin chỉ cho tôi cách khắc phục. Chân thành cám ơn! Kenny_007@yahoo.com...

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=14226