Hiện đại và nữ tính

    3 đăng lạiGốc

    Nữ tính chính là đặc trưng và là điểm mạnh của phái yếu. Đó cũng là điều mà nam giới khát khao ở một nửa của mình. Nhưng trong lối sống hiện đại, quan niệm về nữ tính đã ít nhiều thay đổi...

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/205425.asp