Hệ thống tuyên giáo các cấp tiếp tục nêu cao 'Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ'

Sáng 30-12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã , thành phố.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mà trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy, và cấp ủy các cấp tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.

Các mặt công tác tuyên giáo đều có sự chuyển biến tiến bộ, nhất là công tác quản lý báo chí, công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và cấp ủy các cấp; công tác đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,... Đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp được kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên nêu rõ: Với vai trò tiên phong “đi trước, mở đường” năm 2023, hệ thống tuyên giáo tiếp tục bám sát tình hình thực tiễn, thường xuyên tuyên truyền, cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, thách thức để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đề ra.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Thị Mười trình bày báo cáo công tác tuyên giáo năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Báo cáo công tác Tuyên giáo năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023 nêu rõ: Năm 2022, hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành một khối lượng lớn công việc, bảo đảm kế hoạch cũng như những nhiệm vụ đột xuất, có sự chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả tham mưu và tổ chức thực hiện. Chủ động hơn trong phát hiện vấn đề, kịp thời hơn trong tham mưu cho cấp ủy các cấp, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Sáng tạo, đổi mới nhiều hơn trong nội dung, phương thức tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền toàn diện, đồng bộ đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Cổ vũ, động viên tinh thần thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạo chuyển biến rõ nét trong công tác tham mưu các lĩnh vực giáo dục, khoa học, môi trường, y tế, an sinh xã hội. Hoạt động văn hóa, văn nghệ có nét khởi sắc, mang đến những giá trị tốt đẹp trong đời sống tinh thần của Nhân dân. Ngành tuyên giáo Thanh Hóa tiếp tục đóng góp quan trọng, thể hiện rõ vai trò “đi trước mở đường” trong các phong trào cách mạng, được Đảng bộ và Nhân dân tin tưởng, ghi nhận.

Về nhiệm vụ năm 2023, hệ thống tuyên giáo các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung hoạt động, phương thức công tác tuyên giáo, phương pháp làm việc; bám sát thực tiễn cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nâng cao khả năng dự báo; tăng cường kiểm tra, đôn đốc; xác định chương trình công tác trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ngành. Chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh phát triển, văn minh, hiện đại. Với phương châm, khẩu hiệu hành động năm 2023 “Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ”.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thọ Xuân Lê Văn Tiến,...

... Phó giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa Hà Đình Hậu,...

... và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa Lương Trọng Thành phát biểu thảo luận.

Các ý kiến thảo luận đã tập trung phân tích làm rõ những kết quả nổi bật mà ngành tuyên giáo các cấp đã triển khai thực hiện, nhất là việc tuyên truyền các Nghị quyết vào cuộc sống; việc chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy ban hành nhiều chủ trương, định hướng quan trọng về công tác tuyên giáo trên địa bàn toàn tỉnh và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do cấp ủy các cấp giao; công tác thông tin, tuyên truyền toàn diện; định hướng kịp thời tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến với cán bộ, công chức, đảng viên và Nhân dân; việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị, công tác biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng; tăng cường công tác giáo dục truyền thống, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã nhấn mạnh 5 kết quả nổi bật, quan trọng mà hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đạt được trong năm 2022. Chúc mừng những thành tích mà ngành Tuyên giáo đã nỗ lực, cố gắng cùng với cấp ủy, chính quyền trong tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, góp phần vào sự phát triển của tỉnh. Đồng chí mong muốn và tin tưởng rằng, hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phát huy thành tích đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh và đưa công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh lên một tầm cao mới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Về nhiệm vụ năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ: Năm 2023, dự báo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh những thuận lợi sẽ có nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh. Vì vậy, với tư cách là ngành “đi trước mở đường”, hệ thống Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở phải quán triệt phương châm “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng, toàn hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền”. Tiếp tục tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới và Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngành tuyên giáo cũng cần phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc học tập nghị quyết. Cùng với đó, phải góp phần định hướng tư tưởng, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo để ổn định tư tưởng của đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay, khắc phục ngay tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm. Tập trung tuyên truyền tốt những thành tựu mà tỉnh và các địa phương, ban, ngành đã đạt được nhằm khẳng định tiềm lực kinh tế, xã hội của tỉnh, của địa phương đã có bước phát triển mạnh mẽ hơn so với trước đây.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đề nghị ngành tuyên giáo cần quan tâm tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Tiếp tục phát huy, huy động được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng làm công tác tư tưởng khoa giáo trong tỉnh và các huyện. Cần phải huy động được đồng bộ sức mạnh của ngành giáo dục, y tế, văn hóa đến việc lãnh đạo, chỉ đạo để phát triển văn hóa ở cơ sở.

Ngành tuyên giáo cũng cần tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả Kết luận 801 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo xã, phường, thị trấn”; Quyết định 1036 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt động của Ban Tuyên giáo xã, phường, thị trấn để phát huy được năng lực, vai trò của những người làm công tác tuyên giáo thực sự nhiệt huyết, trách nhiệm, sáng tạo và say mê với công việc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên tin tưởng rằng hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phát huy kết quả đạt được của năm 2022, đưa công tác tuyên giáo của tỉnh năm 2023 đạt được những thành công mới.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Thị Mười trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2022.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Bá Tường trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2022.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2022.

Minh Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/he-thong-tuyen-giao-cac-cap-tiep-tuc-neu-cao-ban-linh-tri-tue-doan-ket-chu-dong-doi-moi-sang-tao-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu/176219.htm