Hậu Giang thu hồi chủ trương cho FLC nghiên cứu, đề xuất 3 dự án đầu tư 792,7 ha

UBND tỉnh Hậu Giang thu hồi các chủ trương cho Công ty CP Tập đoàn FLC tiếp cận nghiên cứu, đề xuất các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Châu Thành, TP. Vị Thanh và huyện Vị Thủy.

Trung tâm TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Trung tâm TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang- Nguyễn Văn Hòa vừa ký Công văn số 1078/UBND-NCTH gửi Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, TP. Vị Thanh, huyện Vị Thủy và Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn FLC về việc thu hồi các chủ trương tiếp cận nghiên cứu, đề xuất dự án trên địa bàn huyện Châu Thành, TP. Vị Thanh và huyện Vị Thủy.

Theo đó, UBND tỉnh Hậu Giang thống nhất thu hồi chủ trương cho Công ty CP Tập đoàn FLC nghiên cứu, tiếp cận đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị mới 927C, huyện Châu Thành, với quy mô khoảng 487,7 ha, thuộc địa bàn xã Đông Phú, xã Phú Hữu và thị trấn Mái Dầm tại Công văn số 510/UBND-NCTH ngày 19/3/2020, Công văn số 1376/UBND-NCTH ngày 21/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Đồng thời, UBND tỉnh Hậu Giang cũng thống nhất thu hồi chủ trương cho Công ty CP Tập đoàn FLC tiếp cận nghiên cứu, khảo sát và lập Quy hoạch xây dựng chi tiết đề xuất đầu tư 2 dự án trên địa bàn TP. Vị Thanh và huyện Vị Thủy tại Công văn số 2746/UBND-KT ngày 12/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, gồm: Dự án “Khu đô thị mới kết hợp công viên cây xanh Vị Thanh, phường V, TP. Vị Thanh”, với diện tích khoảng 185 ha và dự án “Khu đô thị mới nam Vị Thanh, phường V, TP. Vị Thanh và xã Vị Trung, huyện Vị Thủy”, với diện tích khoảng 120ha.

UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh hủy Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 2 dự án nêu trên theo quy định. Đồng thời, phối hợp với UBND TP. Vị Thanh, UBND huyện Vị Thủy tiếp tục kêu gọi các dự án đầu tư phát triển đô thị tại vị trí nêu trên đảm bảo phù hợp theo quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt.

Trúc Giang

Nguồn ĐTCK: https://bds.tinnhanhchungkhoan.vn/bat-dong-san/hau-giang-thu-hoi-chu-truong-cho-flc-nghien-cuu-de-xuat-3-du-an-dau-tu-7927-ha-302787.html