Hành trình tìm Tổng thống Mỹ thứ 44

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Kỳ 4: Tác động của thăm dò dư luận “kiểu Mỹ” Ở Mỹ có rất nhiều cơ quan, tổ chức tư nhân... tiến hành thăm dò dư luận. Ảnh hưởng của những thăm dò như thế nào và độ tin cậy đến đâu?

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thegioi/2008/9/11/261291.tno