Hành động vì một hành tinh xanh| Nhìn ra thế giới | 26/05/2024

Tránh lãng phí thực phẩm, tái sử dụng đồ vật, thay đổi phương thức di chuyển, giảm khí thải carbon và sống dung hòa với thiên nhiên là cách để mỗi người có thể sống xanh hơn.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/hanh-dong-vi-mot-hanh-tinh-xanh-nhin-ra-the-gioi-26-05-2024-240028.htm