Hành động kỳ quặc

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ngồi đón xe buýt tại một nhà chờ, tôi sực nhớ cần phải kiểm tra chiếc máy ảnh, chuẩn bị cho cuộc họp tới. Tôi bèn kéo khóa túi khoác, mở rộng miệng túi để tìm. Đứng cạnh chỗ tôi ngồi lúc đó là một cô gái trẻ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=7&NewsId=119073