Hàng trăm nghìn doanh nghiệp có thể phải sáp nhập

Báo Kinh tế & Đô thị
Gốc

Hanoinet- Cục trưởng Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch Đầu tư Phan Hữu Thắng cho rằng, ít nhất khoảng 35% công ty trong kế hoạch phát triển 500.000 doanh nghiệp đến năm 2010 có thể sáp nhập hoặc bị sáp nhập với đối tác.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=73095