Hàng hóa sử dụng nguồn vốn ODA được miễn thuế nhập khẩu

    Gốc

    Bộ Tài chính vừa có văn bản số 5681 hướng dẫn các cục hải quan địa phương về các đối tượng được miễn thuế quy định. Theo đó, các máy móc, thiết bị phương tiện vận tải do các nhà thầu nước ngoài nhập khẩu vào VN theo phương thức tạm nhập tái xuất để phục vụ thi công công trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu và thuế xuất khẩu khi tái xuất.

      Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2008/5/153445