Hàng "độc" cho Halo 3

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Tại trang truyền thông Gamerscoreblog của Microsoft, các thành viên Xbox Live Gold sẽ có cơ hội tải những trò chơi độc đáo cho máy Xbox 360 của mình.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=7839&t=pcolarticle