Hải Phòng triệt phá “động lắc” Friendly

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Tại đây có 6 bàn VIP trên tầng 2, gần 100 bàn tại tầng một, có ba điểm để cho các vũ công nhảy “mồi” với các động tác gợi dục...

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Phapluat/2008/8/24/257988.tno