Hải Phòng: Giãn tiến độ 3 dự án đầu tư công có nguồn vốn lớn

Hải Phòng sẽ thực hiện giãn tiến độ, bố trí hơn 1.346 tỉ đồng vốn đầu tư công từ giai đoạn 2021- 2025 sang giai đoạn 2026-2030 đối với 3 dự án đầu tư công trên địa bàn.

Vị trí xây dựng cầu Nghìn 2. Ảnh: Internet

Vị trí xây dựng cầu Nghìn 2. Ảnh: Internet

Nguồn tin từ cơ quan chức năng Hải Phòng hôm nay, 19/5 cho biết, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã có văn bản hướng dẫn chủ đầu tư 3 dự án đầu tư công thực hiện giãn tiến độ, chuyển từ giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030 theo phương án điều hành kế hoạch đầu tư công trung hạn của Ủy ban nhân dân thành phố này.

3 dự án gồm: Dự án xây dựng khu tái định cư tại xã Hoa Động, xã Lâm Động phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố Hải Phòng, dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Hóa, đoạn tuyến qua Hải Phòng của tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn và dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại lô A52 phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân). Tổng mức đầu tư của cả 3 dự án này là hơn 1.708 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của Hải Phòng.

Cụ thể, dự án thứ nhất là là dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư tại 2 xã Hoa Động và Lâm Động phục vụ giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn thành phố. Dự án đã được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư từ tháng 10/2022. Dự án có quy mô hơn 30ha (khoảng hơn 1.000 lô đất tái định cư), tổng mức đầu tư hơn 679 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2022-2025.

Dự án thứ 2 là dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Hóa và đoạn tuyến qua Hải Phòng của tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn (cầu Nghìn 2) được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư từ tháng 8/2021. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 778 tỷ đồng (trong đó Hải Phòng đầu tư hơn 775 tỷ đồng, Thái Bình đầu tư hơn 3 tỷ đồng tiền giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh này), thời gian thực hiện năm 2021-2023.

Dự án thứ 3 là dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại lô A52 phường Vĩnh Niệm. Từ tháng 10/2022, dự án này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định chủ trương đầu tư. Dự án có quy mô hơn 14,1ha với tổng mức đầu tư hơn 253 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự án năm 2022-2025 và Ủy ban nhân dân quận Lê Chân được giao làm cơ quan chuẩn bị đầu tư dự án.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng từ tháng 3/2024 đã đề xuất phương án điều hành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trong đó, 3 dự án này đều thuộc diện phải thực hiện giãn tiến độ, chuyển tiếp sang bố trí trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 và đã được Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đồng ý.

Cụ thể, 3 dự án này sẽ thực hiện giãn tiến độ, giảm hơn 1.346 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để chuyển sang giai đoạn 2026-2030.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cũng hướng dẫn, để có cơ sở đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, các chủ đầu tư của 3 dự án này cần rà soát, đánh giá lại toàn bộ quá trình thực hiện dự án và nghiên cứu đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện sang giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, đối với dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Hóa và dự án đầu tư khu tái định cư tại xã Hoa Động và Lâm Động, Ủy ban nhân dân thành phố phải ra quyết định điều chỉnh dự án theo quy định của Luật Xây dựng vì cả 2 dự án này đều đã được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư và Ủy ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư.

Đối với dự án khu tái định cư A52 phường Vĩnh Niệm đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định đầu tư, vì vậy, cần được Hội đồng nhân dân thành phố Hài Phòng ra nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Tuệ Nhi

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/hai-phong-gian-tien-do-3-du-an-dau-tu-cong-co-nguon-von-lon-179240519114233639.htm