Hai người bị vùi lấp do khai thác than trái phép

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Khoảng 4 giờ ngày 17-3, lò khai thác than trái phép tại giếng cũ, ở khu vực hồ Yên Trung, xã Phương Đông thị xã Uông Bí (Quảng Ninh) bị sập, vùi lấp anh Trần Thanh Quang và Nguyễn Văn Tuấn.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117908&sub=127&top=39