Hai khối “da cam” ở U-crai-na thỏa thuận thành lập liên minh đa số trong Quốc hội mới

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Đêm 5-10, Ủy ban Bầu cử Trung ương U-crai-na (SIK) đã hoàn thành việc kiểm phiếu cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn ngày 30-9.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/146601