Hải Dương: Không kiểm tra, đánh giá học sinh những nội dung đọc thêm

  47 liên quanGốc

  Sở GD&ĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cấp THCS, THPT năm học 2020 – 2021.

  Ảnh minh họa/internet

  Cụ thể đối với các môn học, gồm: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân: Thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học theo Phụ lục đính kèm Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH.

  Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung được hướng dẫn là: Không dạy; Đọc thêm ; Không làm; Không thực hiện; Không yêu cầu; Khuyến khích học sinh tự đọc; Khuyến khích học sinh tự học; Khuyến khích học sinh tự thực hiện;

  Đối với môn tiếng Anh chương trình 10 năm: Thực hiện theo Công văn số 2653/BGDĐT-GDTrH, ngày 23/5/2014 về việc hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 từ năm học 2014-2015.

  Đối với các môn học và hoạt động giáo dục còn lại: Tiếp tục thực hiện theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 1/9/2011 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông.

  Các trường THPT, các phòng GD&ĐT (chỉ đạo các trường THCS, TH&THCS) căn cứ Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, tổ chức cho các tổ/nhóm chuyên môn rà soát, xây dựng, phê duyệt và thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, đảm bảo tổng thời lượng của mỗi môn học không thay đổi.

  Cụ thể: Tổng số tiết của của mỗi môn/năm học bằng 35 tuần x số tiết/tuần theo quy định trong Kế hoạch giáo dục tại Quyết định số 16/2016/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

  Để đảm bảo thực hiện chương trình 35 tuần thực học, các đơn vị lưu ý cần chủ động giãn các nội dung dài và khó; sắp xếp lại trật tự của các tiết phù hợp với mức độ tiếp thu của học sinh.

  Tăng cường thiết kế và tổ chức linh hoạt, đa dạng các hoạt động học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu ở nhà, hoạt động nhóm, hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa,... nhằm phát triến tốt nhất năng lực, phẩm chất học sinh, khả năng vận dụng kiến thức, chủ động ứng phó, giải quyết các tình huống thực tiễn.

  Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, duy trì thực hiện các chủ đề dạy học, chú trọng các chủ đề được ấn định trong Phụ lục đính kèm Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GD&ĐT.

  Nội dung kiến thức trong chủ đề cần đa dạng, phù hợp với đặc điểm môn học, từng loại/kiểu bài cụ thể, chú ý tích hợp kiến thức nội môn, liên môn...

  Hình thức dạy học theo chủ đề cần xác định rõ nội dung, thời lượng tổ chức các hoạt động trên lớp và nội dung, thời lượng hướng dẫn học sinh tự học. Tổ chức cho học sinh/nhóm học sinh báo cáo kết quả tự học, tự nghiên cứu, giao lưu,...

  Để bố trí thời gian tổ chức các hoạt động tập thể như: Hội nghị cán bộ, viên chức, ngày 20/11, ngày 26/3... các đơn vị có thể chỉ đạo giáo viên thực hiện một số tiết của môn học theo hình thức hướng dẫn học sinh tự thực hiện ở nhà, sau đó báo cáo kết quả trên lớp, hoặc tổ chức thành các chủ đề liên môn....

  Xây dựng kế hoạch dạy học của từng môn học phải xác định rõ các tiết thực hiện dạy học trên lớp, các tiết đã được xây dựng thành chủ đề, số tiết tổ chức cho học sinh tự học hoặc giao lưu/báo cáo kết quả tự học (nếu có)...

   Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/hai-duong-khong-kiem-tra-danh-gia-hoc-sinh-nhung-noi-dung-doc-them-WaVue2vMg.html