Hai Đảng Cộng sản Việt, Nhật trao đổi lý luận

    Gốc

    Hội nghị trao đổi lý luận lần thứ hai giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản, được tổ chức từ ngày 24 đến 26/9 tại Hà Nội.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/269139/Default.aspx