Hà Tĩnh: Thêm 10 xã xuất hiện dịch lợn  tai xanh

    Gốc

    NDĐT- Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh, tính đến chiều ngày 3-4, có thêm 10 xã có dịch lợn tai xanh, gồm: Cẩm Thăng, Cẩm Phúc, Cẩm Dương, Cẳm Hưng, Cẩm Thạch, Cẩm Nam, Cẩm Hà, thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên) và Thạch Văn, Thạch Thắng (Thạch Hà).

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119073&sub=127&top=39