Hà Nội: Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Sáng 14.9, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào một số văn bản về công tác đảng viên ở Đảng bộ TP. Hà Nội.

Khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý và kết nạp đảng viên

Báo cáo đề dẫn tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thanh Minh cho biết, xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của đội ngũ đảng viên trong việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; là nhân tố quan trọng, quyết định đến sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước, phát triển Thủ đô, trong nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn quán triệt sâu sắc các quan điểm của Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, các cấp ủy Đảng trực thuộc đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ đảng viên đã có sự chuyển biến tích cực, số lượng, chất lượng đảng viên được nâng lên rõ rệt, nhất là về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị.

Tuy nhiên, công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở một số tổ chức Đảng chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng bộ thành phố kết nạp được 63.020 đảng viên (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra), nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ thành phố đến thời điểm hiện nay là hơn 47 vạn đảng viên, chiếm trên 9% tổng số đảng viên trên cả nước. Tuy nhiên, cơ cấu đảng viên chưa hợp lý, chất lượng không đồng đều, còn nhiều nơi chạy theo số lượng, chưa thực sự coi trọng chất lượng… Công tác rà soát, sàng lọc đảng viên không được thực hiện bài bản, thường xuyên; chưa kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng…

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Ban Tổ chức Thành ủy đã chủ động đề xuất và được Thường trực Thành ủy đồng ý triển khai nghiên cứu Đề tài khoa học “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ thành phố Hà Nội - Thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”. Đề tài đã được Hội đồng Khoa học thành phố nghiệm thu với kết quả xuất sắc. Ban Tổ chức Thành ủy cũng đã tổ chức hội thảo, xin ý kiến các nhà khoa học và 50 đảng bộ trực thuộc Thành ủy…

Tại hội nghị, Bí thư các quận, huyện, thị ủy và đại diện lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên; công tác rà soát, sàng lọc và đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ điều kiện; những khó khăn trong công tác quản lý đảng viên và phát triển đảng viên mới… Đồng thời, đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm khắc phục hạn chế, bất cập.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo phát biểu tại hội nghị

Tổng kết phần thảo luận, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, 18 ý kiến phát biểu tại hội nghị đã nêu rõ những đặc thù về công tác quản lý đảng viên tại các cơ quan, đơn vị và những khó khăn khi triển khai trên thực tế. Ban Tổ chức Thành ủy xin trân trọng tiếp thu toàn bộ những ý kiến góp ý để hoàn thiện các văn bản trước khi trình Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy.

Đẩy nhanh việc ban hành “sổ tay đảng viên” điện tử

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, trên cơ sở các Nghị quyết của Trung ương và thành phố về rà soát, nâng cao chất lượng đảng viên, Ban Thường vụ Thành ủy đã giao Ban Tổ chức Thành ủy nghiên cứu Đề tài khoa học “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ thành phố Hà Nội - Thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và các ý kiến đóng góp của Hội đồng Khoa học thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy đã hoàn thành 3 dự thảo văn bản gồm: Đề án nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên; Đề án rà soát, sàng lọc đảng viên, kịp thời đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; Quy định một số vấn đề về công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới.

Bảy hội nghị chuyên đề đã được Ban Tổ chức Thành ủy thực hiện để xin ý kiến rộng rãi từ chi bộ trực thuộc đến các đảng bộ cấp trên cơ sở. Đến nay, dự thảo các đề án và quy định đã từng bước hoàn thiện, bao trùm các nội dung: Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đánh giá, 18 ý kiến phát biểu tại hội nghị đều có chất lượng cao với nhiều ý kiến được đúc rút từ thực tiễn triển khai công tác xây dựng Đảng tại cơ sở như: Giao chỉ tiêu kết nạp Đảng, vấn đề sàng lọc đảng viên với các đối tượng đảng viên dự bị, đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp; quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đã nghỉ hưu…

Thực tế nhiều năm qua cũng cho thấy, công tác kết nạp đảng viên còn gặp nhiều khó khăn từ khâu kết nạp đảng viên mới đến khâu sàng lọc, nâng cao chất lượng đảng viên. Đặc biệt, công tác kết nạp Đảng tại khu dân cư, kết nạp đảng viên là người có đạo để lãnh đạo công tác tôn giáo trong tình hình mới, kết nạp đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân; công tác quản lý tư tưởng của đảng viên; quản lý đảng viên sinh hoạt hai chiều hay công tác tự quản lý của đảng viên cũng còn gặp nhiều khó khăn, thách thức…

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị việc giao chỉ tiêu phát triển Đảng nên theo từng năm để có thể tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong giai đoạn tiếp theo. Trong quá trình triển khai công tác phát triển đảng viên mới và rà soát, sàng lọc, nâng cao chất lượng đảng viên, cần đưa ra những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Trong đó, cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường công tác tuyên truyền, biểu dương khen thưởng… Bên cạnh đó, đẩy nhanh việc ban hành "sổ tay đảng viên" điện tử quản lý đảng viên để thống nhất công tác quản lý đảng viên thông suốt từ thành phố đến cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, với kinh nghiệm triển khai các đề án lớn từ Khóa XVI, việc tổ chức triển khai 2 đề án và 1 quy định mới về công tác quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên sẽ đạt hiệu quả cao trong thực tiễn, góp phần xây dựng Đảng bộ Thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Văn Anh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dia-phuong/ha-noi-xay-dung-va-nang-cao-chat-luong-doi-ngu-dang-vien-dap-ung-yeu-cau-nhiem-vu-trong-tinh-hinh-moi-i300745/