Hà Nội: Vốn huy động của các tổ chức tín dụng đạt hơn 4.600 nghìn tỷ đồng

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Hà Nội, đến cuối tháng 1/2023, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố đạt 4.653 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% so với thời điểm kết thúc năm 2022.

Khách hàng giao dịch tại Chi nhánh HDBank Hà Nội

Khách hàng giao dịch tại Chi nhánh HDBank Hà Nội

Ước đến cuối tháng 01/2023, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đạt 3.031 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so với thời điểm kết thúc năm 2022, trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 1.179 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9%; dư nợ trung hạn và dài hạn đạt 1.852 nghìn tỷ đồng, tăng 1%.

Các tổ chức tín dụng tích cực nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro thông qua việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm nhằm phát hiện các khoản vay có vấn đề trước khi phát sinh tình trạng nợ xấu. Đến cuối tháng 01/2023, tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng chiếm 1,9% trong tổng dư nợ và 2,1% tổng dư nợ cho vay.

Đối với dư nợ cho vay theo chương trình tín dụng trên địa bàn thành phố, cụ thể: Cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp chiếm 19,6% trong tổng dư nợ cho vay nền kinh tế; cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 19,2%; chương trình nông nghiệp, nông thôn chiếm 9,1%; cho vay xuất khẩu chiếm 5,2%; cho vay công nghiệp hỗ trợ chiếm 2,4%; cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 0,4%; cho vay chính sách xã hội chiếm 0,5%.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội tiếp tục triển khai các chính sách, biện pháp cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất cho vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản vay phù hợp quy định, xem xét cho khách hàng vay mới, vay vốn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; giảm phí các dịch vụ thanh toán để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Quốc Trí - Diệu Hoa

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/ha-noi-von-huy-dong-cua-cac-to-chuc-tin-dung-dat-hon-4600-nghin-ty-dong-120908.html